zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Informacje o dm pekao > Aktualności

AKTUALNOŚCI
Oferta odkupu akcji BUWOG AG

W związku z otrzymaniem komunikatu od OEKB (za pośrednictwem KDPW S.A.) uprzejmie informujemy, że spółka Vanovia SE ogłosiła dobrowolną ofertę odkupu akcji spółki Buwog AG oznaczonych kodem ISIN AT00BUWOG001. Celem i jednym z warunków dojścia oferty do skutku jest pozyskanie pakietu kontrolnego spółki Buwog AG.

Oferowana cena to 29,05 EUR za akcję i jest w niej zawarta cena za prawo do dywidendy za rok obrachunkowy 2017/2018.

Akcje zgłoszone do sprzedaży zostaną wyksięgowane najpóźniej 12 marca 2018 r., zaś w ich miejsce w stosunku 1:1 zostaną zaksięgowane akcje spółki Buwog AG oznaczone kodem ISIN AT0000A1Z9L2, które pozostaną zarejestrowane do dnia płatności za skupowane akcje, tj. do 26 marca 2018 r.

Więcej informacji na temat oferty można pozyskać ze strony www.buwog.com.

Aby wziąć udział w ofercie, należy najpóźniej do 7 marca 2018 r. do godz. 17.00 złożyć w PUM DM Pekao dyspozycję blokady oferowanych do sprzedaży akcji Buwog AG.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez DM Pekao w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.

Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie www.dm.pekao.com.pl w zakładce MIFID W DM PEKAO - RYZYKA - AKCJE.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE