zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Sponsor emisji

SPONSOR EMISJI

Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego związane jest m.in. z pełnieniem funkcji sponsora emisji od chwili zarejestrowania przez Emitenta papierów wartościowych w KDPW. Sponsor emisji prowadzi rachunki papierów wartościowych dla właścicieli papierów wartościowych nabytych w obrocie pierwotnym lub w ofercie publicznej, którzy nie zdeponowali posiadanych walorów na rachunkach inwestycyjnych.

Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, Dom Maklerski Pekao zapewnia kompleksową obsługę w zakresie:

  • prowadzenia rejestru właścicieli papierów wartościowych,
  • obsługi praw z papierów wartościowych (m.in. wypłatę dywidendy, konwersję akcji, podział papierów wartościowych, wystawianie zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Obsługiwane dotychczas emisje obejmowały akcje na okaziciela, akcje imienne,  obligacje instytucji finansowych i certyfikaty inwestycyjne.

Dla spółek publicznych (takich, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana) oferujemy obsługę procesu udostępniania akcji pracowniczych uprawnionym osobom.

Oferujemy usługi w zakresie obsługi procesu udostępniania przez Skarb Państwa akcji uprawnionym pracownikom. Podstawowy zakres obsługi obejmuje :

  • współpracę w przygotowaniu procedur dotyczących procesu udostępniania akcji i wzorów dokumentów dla uprawnionych,
  • organizację punktów obsługi osób uprawnionych, zarówno w ramach  ogólnopolskiej sieci PUM jak również  tymczasowych punktów obsługi powoływanych na terenie spółki,
  • w przypadku akcji zdematerializowanych - pełnienie funkcji sponsora emisji dla udostępnianych akcji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Departamentem Rachunków i Rozliczeń Domu Maklerskiego Pekao pod numerami telefonów:

  • +48 22 856 18 17, +48 22 856 17 37 (opłata wg cennika operatora).

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE