zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Rachunek inwestycyjny

RACHUNEK INWESTYCYJNY

Rachunek inwestycyjny w DM Pekao to:

W ramach usługi wykonywania zleceń, na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich, DM nabywa lub zbywa instrumenty finansowe na rachunek zleceniodawcy lub dokonuje innych czynności wywołujących równoważne skutki, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Z usługą wykonywania zleceń związane są następujące ryzyka:

  • ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet konieczności poniesienia dodatkowych kosztów - poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależny od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi,
  • ryzyko operacyjne – polegające na nieterminowym, nieprawidłowym wykonaniu zlecenia klienta (np. w wyniku błędu pracownika DM lub awarii systemów informatycznych DM, giełdy lub brokera zagranicznego),
  • ryzyko braku realizacji zlecenia lub tylko częściowej realizacji zlecenia

Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych będących przedmiotem usługi wykonywania zleceń oraz związanego z nimi ryzyka zostały zamieszczone w Rozdziale II – Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku Pakietu informacyjnego.

Prowadzenie rachunku inwestycyjnego odbywa się w ramach usługi maklerskiej w zakresie przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

Informacje na temat przechowywania aktywów oraz środków pieniężnych Klientów zawarte są w Pakiecie Informacyjnym w Rozdziale I Informacje o Domu Maklerskim Pekao w części Zasady Ochrony Aktywów Klientów.

Z usługą przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych związane są następujące ryzyka:

  • ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. DM jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez DM i wypłat środków do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.,
  • ryzyko związane z ciągłością działania (np. ogłoszenie upadłości, likwidacji) podmiotów, z którymi DM współpracuje w zakresie przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych Klientów DM oraz prowadzenia rachunków walutowych.

Z usługą oprocentowania środków pieniężnych związane są następujące ryzyka:

  • ryzyko zmiany oprocentowania – oprocentowanie lokat uzależnione jest od oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym. W przypadku braku popytu na środki na rynku międzybankowym odsetki od środków ulokowanych na lokacie mogą wynieść zero,
  • ryzyko przechowywania środków pieniężnych w jednej instytucji. Środki pieniężne Klientów DM objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • ryzyko związane z ciągłością działania (np. ogłoszenie upadłości, likwidacji) podmiotów, z którymi DM współpracuje w zakresie przechowywania środków pieniężnych Klientów.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w dokumencie Informacje wstępne w Rozdziale I Informacje o Domu Maklerskim Pekao w części Zasady Ochrony Aktywów Klientów.


Bankowość elektroniczna
Regulacje - pliki do pobrania
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE