zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Rachunek inwestycyjny > Wpłaty i wypłaty

WPŁATY I WYPŁATY

Zasilenie rachunku inwestycyjnego

Zasilenie rachunku inwestycyjnego może zostać zrealizowane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Dyspozycje wpłaty gotówkowej w PLN oraz w walutach innych niż PLN mogą być składane w dowolnym Punkcie Usług Maklerskich.

Dom Maklerski Pekao umożliwia swoim Klientom dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej w walucie PLN bezpośrednio na indywidualne rachunki.

Każdy Klient korzystający z usług maklerskich ma automatycznie przyznany Indywidualny Rachunek do wpłat.

W celu wygenerowania Indywidualnego Rachunku do wpłat wprowadź numer rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim Pekao:

Wprowadź NUMER RACHUNKU INWESTYCYJNEGO
w Domu Maklerskim PEKAO * :
Twój indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat i przelewów:

* UWAGA: prosimy nie wprowadzać innych numerów niż numer rachunku w Domu Maklerskim Pekao.

Dokonując wpłat na Indywidualny Rachunek do wpłat jako odbiorcę należy wskazywać:
Dom Maklerski Pekao

W "tytule przelewu" należy wpisać:
Wpłata na rachunek inwestycyjny nr ...................,
nazwisko, imię (nazwa lub firma) posiadacza rachunku.

Wpłaty w formie bezgotówkowej w walutach innych niż PLN (tylko dla Klientów posiadających aktywną usługę wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych) należy przekazywać odpowiednio na:

Numer rachunku bankowego

Waluta

Przeznaczenie rachunku

43 12401112 1978 0010 1575 5309

EUR

Wpłaty w EUR

34 12401112 1787 0010 1575 5224 USD Wpłaty w USD
33 12401112 1789 0010 3792 1582 GBP Wpłaty w GBP
15 12401112 1797 0010 3792 1797 CHF Wpłaty w CHF
45 12401112 1788 0010 3792 1319 CAD Wpłaty w CAD
25 12401112 1781 0010 3792 2417 AUD Wpłaty w AUD
44 12401112 1798 0010 3792 0934 SEK Wpłaty w SEK
10 12401112 1796 0010 3792 1452 NOK Wpłaty w NOK

W/w rachunki bankowe prowadzone są na rzecz DM Pekao przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.

Środki pieniężne z tytułu wpłaty księgowane są na rachunku inwestycyjnym w walucie, w której jest prowadzony rachunek bankowy DM wskazany w dyspozycji Klienta.

Kod SWIFT Banku Pekao S.A.: PKOPPLPWXXX

W tytule wpłaty należy podać numer rachunku inwestycyjnego oraz imię i nazwisko posiadacza.

Szybki przelew z rachunku bankowego w Banku Pekao S.A. na rachunek inwestycyjny w DM Pekao

Klienci, którzy posiadają rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. i rachunek inwestycyjny w DM Pekao mają również możliwość wykonywania szybkich przelewów pomiędzy tymi rachunkami. Przelewy takie realizowane są w czasie rzeczywistym.

Szczegółowe informacje - Infolinia DM Pekao:

800 105 800 połączenie bezpłatne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych.
+48 (22) 591 22 00 opłata wg stawek danego operatora dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE