zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Rachunek inwestycyjny > Wpłaty i wypłaty

WPŁATY I WYPŁATY

WYPŁATY ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RACHUNKU INWESTYCYJNEGO

Wypłata środków finansowych z rachunku inwestycyjnego może zostać zrealizowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew).

Dokonywanie wypłaty gotówkowej jest możliwe w tej jednostce Banku Pekao S.A. posiadającej punkt kasowy, gdzie znajduje się Punkt Usług Maklerskich, w którym złożono dyspozycję wypłaty gotówkowej.

Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego mogą być wykonywane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy, który jest prowadzony na rzecz posiadacza Rachunku lub inny rachunek, w związku z realizacją złożonego przez Klienta zlecenia dotyczącego obrotu instrumentami finansowymi.

Dyspozycja przelewu środków pieniężnych może być złożona:

  • osobiście w Punkcie Usług Maklerskich przez właściciela rachunku lub jego pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z wymogami Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao
  • u Konsultanta serwisu telefonicznego Pekao24Makler ( tylko na rachunek w Banku Pekao S.A. lub innym banku o ile został on uprzednio zdefiniowany w Punkcie Usług Maklerskich, w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej Pekao24Makler),
  • w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej Pekao24Makler (tylko na rachunek w Banku Pekao S.A. lub innym banku o ile został on uprzednio zdefiniowany w Punkcie Usług Maklerskich, serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej Pekao24Makler).

Dyspozycja przelewu środków pieniężnych może być złożona jako jednorazowa lub stała.

Dyspozycja stała może dotyczyć:

  • przelewu świadczeń pieniężnych związanych z prawami wynikającymi z instrumentów finansowych zapisanych na Rachunku,
  • przelewu salda dostępnych środków pieniężnych na koniec dnia operacyjnego.

Istnieje możliwość złożenia dyspozycji przelewu z datą przyszłą (maksymalnie 30 dni do przodu). Taka dyspozycja może być przez Klienta anulowana przed jej realizacją.

Szybki przelew pomiędzy rachunkiem inwestycyjnym w DM Pekao  a rachunkiem bankowym w Banku Pekao S.A.

Klienci, którzy posiadają rachunek bankowy w Banku Pekao SA i rachunek inwestycyjny w DM Pekao mają również możliwość wykonywania szybkich przelewów pomiędzy tymi rachunkami. Przelewy takie realizowane są w czasie rzeczywistym.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE