zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Derywaty

DERYWATY

Derywaty to instrumenty pochodne notowane na rynkach zorganizowanych, których cena uzależniona jest od wartości innych instrumentów finansowych, zwanych bazowymi. Rynek instrumentów pochodnych nazywa się rynkiem terminowym, ponieważ kursy notowanych tam instrumentów finansowych odzwierciedlają przewidywania co do kształtowania się kursów instrumentów bazowych w przyszłości.

W ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski Pekao, Inwestorzy mogą dokonywać transakcji instrumentami pochodnymi notowanymi na GPW oraz zawierać transakcje kontraktami terminowymi na indeks WIG20 przy wykorzystaniu dedykowanego portfela Intraday. Usługa Intraday przeznaczona jest dla doświadczonych Inwestorów skłonnych podjąć wyższe ryzyko inwestycyjne wynikające z obniżonej wysokości zabezpieczenia i tym samym wyższej dźwigni finansowej.

Inwestowanie w ramach Usługi Intraday wymaga od Klienta złożenia wniosku o otwarcie przez DM Pekao portfela Intraday za pośrednictwem Pełnozakresowego Punktu Usług Maklerskich.

Jeżeli posiadasz rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao i chcesz zawierać transakcje na rynku derywatów:

  • aktywuj usługę składania zleceń na rynku derywatów* w jednym z Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich,
  • złóż wniosek o otwarcie konta indywidualnego dla derywatów oraz nadanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. numeru NKK (Numer Klasyfikacyjny Klienta), jeżeli go jeszcze nie posiadasz.

*Składanie zleceń na warranty notowane na rynku kasowym nie wymaga aktywacji usługi rynku derywatów.

Dodatkowe warunki dla aktywacji usługi oraz przyznawany limit zaangażowania w derywaty przedstawiają odpowiednie Komunikaty Dyrektora DM.

UWAGA!

Zgodnie z Art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji ( „Rozporządzenie EMIR"), Kontrahent Finansowy i Kontrahent Niefinansowy w tym osoby prawne oraz przedsiębiorcy (zwani dalej Kontrahentami) dokonujący transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, zobowiązani są do:

  • przekazywania informacji o wszystkich zawartych transakcjach pochodnych do Repozytorium Transakcji,
  • posiadania kodu LEI (Legal Entity Identifier) nadawanego m.in. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Dom Maklerski Pekao wyraża gotowość do wykonywania w imieniu Kontrahentów obowiązku zgłaszania informacji o transakcjach pochodnych zawieranych za pośrednictwem DM do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warunkiem wykonywania tego obowiązku w imieniu Kontrahenta jest:

  • przekazanie do DM Pekao uzyskanego kodu LEI oraz
  • złożenie „Dyspozycji zgłaszania informacji na temat kontraktów pochodnych do Repozytorium Transakcji"
  • złożenie „Oświadczenia w zakresie obowiązku raportowania do Repozytorium Transakcji wyceny i zabezpieczenia w związku z transakcjami, których przedmiotem są instrumenty pochodne”.

Więcej na temat instrumentów pochodnych oraz "Rozporządzenia EMIR” znajdziesz w w zakładce Edukacja

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Infolinią Domu Maklerskiego Pekao pod numerami telefonów:

  • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych);
  • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora).

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE