zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Serwis analityczny

SERWIS ANALITYCZNY

INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

1. AKTYWACJA USŁUGI

Usługa sporządzania analiz inwestycyjnych jest usługą maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na sporządzaniu analiz inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywaniu Klientowi (dalej „Usługa”).

Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie rachunku inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao oraz zawarcie „Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Dom Maklerski Pekao” (dalej „Umowa”) czego można dokonać w serwisie internetowym Pekao24Makler (pekao24.pl) lub w Punkcie Usług Maklerskich.

Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Dom Maklerski Pekao”, zamieszczony na stronie internetowej Domu Maklerskiego Pekao (DM Pekao) w zakładce „Regulacje i Taryfy Opłat” pod adresem: https://www.dm.pekao.com.pl

Do przeglądania analiz inwestycyjnych wymagany jest dostęp do serwisu internetowego Pekao24Makler.

2. ZAWARTOŚĆ SERWISU ANALITYCZNEGO

DM Pekao przekazuje analizy inwestycyjne w serwisie internetowym Pekao24Makler w formie plików PDF. Do odczytania pliku PDF wymagane jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader.

W ramach Usługi DM sporządza i przekazuje Klientowi co najmniej:

MATERIAŁY CODZIENNE (w każdy dzień sesyjny na GPW ok. godz. 9:00)

  • Raport Rynek Akcji” - zbiór najważniejszych informacji z polskiego i światowego rynku finansowego, uwzględniający wydarzenia polityczne, publikacje makroekonomiczne oraz wydarzenia w największych spółkach giełdowych;
  • Biuletyn Analizy Technicznej” - wybrany zestaw instrumentów finansowych zbadanych z wykorzystaniem metod analizy technicznej i portfelowej;

MATERIAŁY PERIODYCZNE (raz w miesiącu)

  • Perspektywy Rynkowe” - opis perspektyw dla światowego rynku finansowego i najważniejszych klas aktywów, obejmujący analizę sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej;

ZALECENIA INWESTYCYJNE (nieregularnie, w zależności od warunków rynkowych)

  • Zwróć uwagę na…” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na GPW;
  • Sygnały z zagranicy” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na rynkach światowych oraz instrumenty finansowe typu ETP (Exchange Traded Products);
  • Strategia FW20” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące kontrakty terminowe na indeks WIG20;

WYKAZ REKOMENDACJI (codziennie przed zakończeniem sesji na GPW) - zestawienie wszystkich rekomendacji publikowanych w ramach serwisu analitycznego w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Za rekomendacje inwestycyjne uznaje się: raport Biuletyn Analizy Technicznej oraz raporty zawierające zalecenie inwestycyjne (Zwróć uwagę na…, Strategia FW20 oraz Sygnały z zagranicy).

Ponadto, wyłącznie w aplikacji inwestycyjnej eTrader Pekao, analitycy DM prowadzą serwis „Rynek na żywo”, zamieszczając codziennie, kilka razy w ciągu sesji na GPW, wybrane informacje z rynku finansowego, opatrzone komentarzem analitycznym.

3. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI USŁUGI

Raz na kwartał DM Pekao sporządza i przekazuje sprawozdanie z realizacji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych wszystkim Klientom, którzy mają aktywowaną usługę. Sprawozdanie przekazywane jest w terminie 3 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera zestawienie wszystkich analiz inwestycyjnych, które zostały sporządzone i zamieszczone w serwisie analitycznym w okresie danego kwartału kalendarzowego.

Sprawozdania będą dostępne po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24Makler w zakładce eDokumenty (elektroniczny nośnik trwały). Klient otrzyma powiadomienie za pośrednictwem poczty wewnętrznej Pekao24Makler, SMS lub e-mail o dostępności nowego dokumentu na elektronicznym trwałym nośniku.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT

Opłaty z tytułu świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych określa „Taryfa opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Domu Maklerskiego Pekao”, stanowiąca załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie www.dm.pekao.com.pl

Na podstawie Komunikatu Dyrektora DM w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego Klienci indywidualni są zwolnieni z opłat z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego do dnia 31 grudnia 2019 r.

5. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Analizy inwestycyjne publikowane w ramach Serwisu Dystrybucyjnego nie są ogólnymi poradami inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

DM Pekao w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.

Analizy inwestycyjne wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. DM Pekao nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analiz inwestycyjnych. Analizy inwestycyjne nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że dane strategie czy projekcje cenowe są właściwe dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.

Wyjaśnienie metodologii stosowanej w analizach, a także wyjaśnienie terminologii fachowej oraz definicje oznaczeń zaleceń inwestycyjnych znajdują się w poszczególnych materiałach analitycznych. Wszelkie znane i potencjalne konflikty interesów są również ujawniane w poszczególnych materiałach analitycznych.

Korzystanie z usług DM Pekao wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym: ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem prawnym oraz ryzykiem podatkowym. Szczegółowe wyjaśnienie ryzyk oraz pozostałe informacje dla Klienta, związane z korzystaniem z usług DM Pekao, opisane są w Pakiecie Informacyjnym MIFID, dostępnym pod adresem: https://www.dm.pekao.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych w Domu Maklerskim Pekao

Umowa usługi sporządzania analiz inwestycyjnych - wzór

Informacja o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez Dom Maklerski Pekao

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE