zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Bankowość elektroniczna > Pekao24Makler

PEKAO24MAKLER

Tabela funkcji serwisu Pekao24Makler

Operacja Serwis internetowy Aplikacja mobilna Serwis telefoniczny
Konsultant Serwis
automatyczny
ZLECENIA1
Akcje, obligacje, kontrakty i opcje, inne X X X  
Krótka sprzedaż2 X   X  
Zlecenia zaawansowane3 X   X  
Zlecenia bieżące X X X X
Koszyk zleceń X   X  
Historia zleceń X X X  
RACHUNEK PAPIERÓW
Aktywa9 X X X X
Blokada instrumentów finansowych X   X  
Blokada pod zabezpieczenie KS X   X  
Pożyczki zaciągnięte X   X  
Wyciągi i potwierdzenia X   X X4
Historia papierów X X X  
Lista rachunków9 X X X  
Szczegóły rachunku9 X X X  
NOWE EMISJE
Oferta publiczna5 X X X  
Prawa5 X X X  
Zamiana obligacji5 X   X  
Sesja specjalna5 X X X  
RACHUNEK PIENIĘŻNY
Szczegóły rachunku pieniężnego9 X X X X6
Przelew jednorazowy (na rachunek inwestycyjny, na rachunek bieżący własny, na rachunek zdefiniowany)9, 10 X X X  
Przelewy cykliczne X X X  
Przelewy oczekujące X X X  
Rachunki zdefiniowane X X X  
Historia operacji X X X  
Historia codziennych rozliczeń rynkowych X X X  
Historia rachunku zabezpieczającego X X X  
Historia rachunku pieniężnego KS X   X  
Wyciągi i potwierdzenia X   X X4
Informacja podatkowa X   X  
KREDYTY
Spłata kredytu X X X  
Uruchomienie kredytu X X X  
Umowy kredytowe X   X  
NASZA OFERTA
Informacja o ofercie produktowej DM X X X  
Wnioski o produkty bankowe X      
Wniosek o rachunek inwestycyjny X   X  
ANALIZY
Dostęp do analiz inwestycyjnych związanych z rynkiem kapitałowym11 X      
USTAWIENIA
Zarządzanie usługami abonamentowymi X   X  
Zawarcie/wypowiedzenie umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych X      
Zarządzanie ustawieniami domyślnymi X   X  
Zarządzanie ustawieniami oraz autoryzacją zleceń w serwisie telefonicznym, internetowym i/lub aplikacji mobilnej X   X  
Ocena lub aktualizacja oceny adekwatności usług maklerskich i instrumentów finansowych będących ich przedmiotem X   X  
Zarządzanie autoryzacją X   X  
Zmiana PIN-u X     X
Wygenerowanie nowego PIN-u X   X  
Ustanowienie lub zmiana hasła do logowania w Pekao24Makler X
   
Anulowanie hasła do logowania w Pekao24Makler     X  
Zablokowanie wszystkich serwisów X   X  
Odblokowanie wszystkich serwisów     X  
Zawieszenie/aktywacja dostępu do poszczególnych serwisów X   X  
Rejestr zdarzeń7 X      
Zarządzanie zgodami marketingowymi X      
Zmiana PIN do aplikacji mobilnej
   
Zamówienie wiadomości z linkiem do pobrania aplikacji mobilnej X    
NOTOWANIA
Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym8, 9 X X  
POCZTA9
Poczta wewnętrzna X  
 
Zlecenie kontaktu X  X
 
Jeżeli potrzebujesz szybkiej informacji na temat aktualnego stanu swojego rachunku, zawartych transakcji, realizacji zleceń bieżących lub chcesz zmienić PIN - korzystaj z automatycznego serwisu telefonicznego Pekao24Makler (Interactive Voice Response). Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, serwis automatyczny jest do Twojej dyspozycji. Posłużysz się nim swobodnie, używając klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym.

1. Możliwość składania zleceń na kontrakty i opcje, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi. Klienci, którzy podpisali Umowę świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao przed 3.01.2018 mają możliwość składania zleceń na rynkach zagranicznych, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi.
2. Możliwość składania zleceń krótkiej sprzedaży, pod warunkiem posiadania aktywnej usługi.
3. Usługa wycofana z oferty z dniem 02.07.2018 r. Szczegóły dostępne są w Komunikacie nr 24/DM/DRPiKO/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao zamieszczonym na www.dm.pekao.com.pl.
4. W telefonicznym serwisie automatycznym dostępna jest tylko bieżąca wycena rachunku.
5. Jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami emisji.
6. W telefonicznym serwisie automatycznym dostępne są tylko: stan rachunku i wycena portfela.
7. Rejestr zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa i operacji bankowych.
8. W serwisach internetowym, mobilnym, aplikacji mobilnej i aplikacji PeoPay notowania w czasie rzeczywistym dostępne są po podpisaniu Umowy świadczenia usługi abonamentowej przez Dom Maklerski Pekao (Umowy świadczenia usługi abonenckiej przez Dom Maklerski Pekao).
9. Opcja dostępna również w serwisie mobilnym Banku Pekao S A oraz aplikacji PeoPay w wersji od 3.0 na urządzenia z systemem iOS i Android, po podpisaniu umowy o korzystanie z bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24.
10. W serwisie mobilnym oraz w aplikacji PeoPay dostępne są przelewy pomiędzy rachunkami inwestycyjnymi prowadzonymi w DM a bankowymi prowadzonymi w Banku Pekao S.A.
11. Po podpisaniu Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz funkcji serwisów Pekao24Makler dostępny jest w Komunikacie Dyrektora DM w sprawie określenia zasad funkcjonowania i korzystania z Kanałów zdalnych, rodzajów dyspozycji, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane, a także możliwych form ich autoryzacji.


Bankowość elektroniczna
Pliki do pobrania
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE