zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Aktywny inwestor > Oprocentowanie środków pieniężnych

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Aktywnym Klientom umożliwiamy zawarcie "Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku". Warunki podpisania Aneksu określa Komunikat Dyrektora DM.

Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne pozostałe na rachunku inwestycyjnym po rozliczeniu wszystkich zawartych transakcji, po dokonaniu spłaty kredytu, środki nie zablokowane zleceniami, zapisami, bądź w jakikolwiek inny sposób  nie służące jako zabezpieczenie wykonania: zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych i zobowiązań wynikających z derywatów.

Oprocentowanie środków pieniężnych Klienta jest zmienne i wyliczane na podstawie następującej formuły:

WIBID O/N x 0,75

gdzie WIBID O/N oznacza stopę procentową dla jednodniowych, międzybankowych depozytów na dziś  - wyrażoną w stosunku rocznym, podawaną przez Reuters Polska (www.reuters.pl) na stronie WIBOR.

Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek, po pomniejszeniu o podatek od osób fizycznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następuje każdego dnia roboczego.
Minimalna wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym podlegających oprocentowaniu wynosi 10 tys. PLN.

Szczegółowe informacje można uzyskać u  Konsultantów Infolinii DM Pekao lub w Punkcie Usług Maklerskich.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE