zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Aktywny inwestor > Oprocentowanie środków pieniężnych

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Aktywnym Klientom umożliwiamy zawarcie "Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku".

Oprocentowaniu podlegają środki pieniężne pozostałe na rachunku inwestycyjnym po rozliczeniu wszystkich zawartych transakcji, po dokonaniu spłaty kredytu, środki nie zablokowane zleceniami, zapisami, bądź w jakikolwiek inny sposób  nie służące jako zabezpieczenie wykonania: zobowiązań wynikających z pożyczek papierów wartościowych i zobowiązań wynikających z derywatów.

Oprocentowanie środków pieniężnych Klienta jest zmienne i wyliczane na podstawie następującej formuły:

WIBID O/N x 0,75

gdzie WIBID O/N oznacza stopę procentową dla jednodniowych, międzybankowych depozytów na dziś  - wyrażoną w stosunku rocznym, podawaną przez Reuters Polska (www.reuters.pl) na stronie WIBOR.

Uznanie rachunku pieniężnego Klienta kwotą naliczonych odsetek, po pomniejszeniu o podatek od osób fizycznych naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następuje każdego dnia roboczego.
Minimalna wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym podlegających oprocentowaniu wynosi 10 tys. PLN.

Szczegółowe informacje można uzyskać u  Konsultantów Infolinii DM Pekao lub w Punkcie Usług Maklerskich.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DOM MAKLERSKI PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE