zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Finansowanie inwestycji > Odroczony termin płatności

ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI

Dom Maklerski Pekao świadczy usługę składania zleceń kupna z odroczonym terminem płatności - OTP. Dzięki usłudze OTP w dniu zawarcia transakcji nie musisz posiadać środków pieniężnych odpowiadających pełnej wartości zlecenia. Pozostałą część zobowiązania uregulujesz w terminie dwóch dni roboczych od daty zakupu akcji bądź obligacji

Korzystanie z odroczonego terminu płatności daje możliwość:

  • zakupu papierów wartościowych na krótkookresowy, nieoprocentowany kredyt,
  • dokonywania transakcji bez angażowania całości środków własnych,
  • zawierania transakcji odwrotnych w odstępie zaledwie kilku sekund.

UWAGA
Korzystanie z usługi OTP wiąże się z ryzykiem dźwigni finansowej, która w przypadku niekorzystnej zmiany ceny nabywanego instrumentu może doprowadzić do strat wielokrotnie większych niż straty jakie Klient (inwestor) poniósłby bez korzystania z usługi OTP.

Ryzyka związane z zakupem instrumentów finansowych z odroczonym terminem płatności

Niezależnie od ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe z korzystaniem z usługi OTP wiążą się następujące ryzyka:

  • dźwigni finansowej – w celu zawarcia transakcji nie ma konieczności jej opłacenia w całości, co tworzy efekt dźwigni finansowej,
  • ryzyko powstania przeterminowanego zobowiązania na rachunku inwestycyjnym Klienta,
  • ryzyko zaprzestania przyjmowania od Klienta przez DM zleceń kupna bez pełnego pokrycia - w przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu zapłaty i nieuzupełnienia środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym w dniu rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej,
  • ryzyko sprzedaży instrumentów finansowych, znajdujących się na rachunku inwestycyjnym Klienta  - w związku z koniecznością pokrycia istniejących zobowiązań Klienta z tytułu nieopłaconej transakcji zawartej z wykorzystaniem usługi OTP,
  • ryzyko zmiany wskaźników pokrycia zleceń kupna dla poszczególnych instrumentów finansowych,
  • ryzyko ograniczenia limitu zobowiązań dla zleceń składanych z wykorzystaniem usługi OTP.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE