zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Punkty usług maklerskich (pum)

PUNKTY USŁUG MAKLERSKICH (PUM)

Pełnozakresowe Punkty Usług Maklerskich realizują czynności w zakresie:

 • zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności maklerskiej prowadzonej przez Bank,
 • zawierania dodatkowych umów rozszerzających przedmiot umów o świadczenie usług maklerskich,
 • zawierania umów przechowywania przez Dom Maklerski Pekao instrumentów finansowych będących w obrocie poza rynkiem zorganizowanym oraz umów pośredniczenia przez Dom Maklerski Pekao w transakcjach instrumentami finansowymi będącymi w obrocie poza rynkiem zorganizowanym,
 • zawierania umów abonenckich dotyczących serwisów informacyjnych i danych giełdowych,
 • przyjmowania, odwoływania lub zmiany zakresu pełnomocnictw do rachunku inwestycyjnego,
 • przyjmowania wszelkich dyspozycji i zleceń (kupna, sprzedaży, anulowania, modyfikacji) dotyczących transakcji instrumentami finansowymi na rynku zorganizowanym oraz zagranicznym rynku regulowanym,
 • przyjmowania zapisów, dyspozycji i zleceń dotyczących pozagiełdowych instrumentów finansowych, w tym bankowych papierów wartościowych,
 • wydawania świadectw depozytowych i imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w WZA dotyczących instrumentów finansowych będących w obrocie zorganizowanym oraz zaświadczeń depozytowych dotyczących instrumentów finansowych będących w obrocie poza rynkiem zorganizowanym,
 • przyjmowania dyspozycji przelewów, wpłat, wypłat, zleceń stałych dotyczących rachunku pieniężnego,
 • obsługi wezwań i praw poboru,
 • przyjmowania zapisów i obsługi instrumentów finansowych w ramach ofert publicznych i w obrocie pierwotnym,
 • pozostałych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do obsługi klientów Domu Maklerskiego Pekao w pełnym zakresie zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Banku.

 


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE