zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Regulacje i taryfy opłat > Taryfa prowizji i opłat > Instrumenty finansowe - obrót zorganizowany

INSTRUMENTY FINANSOWE - OBRÓT ZORGANIZOWANY

I. Instrumenty finansowe - obrót zorganizowany

Lp Rodzaj usługi Wysokość opłaty w zależności
od sposobu składania dyspozycji
System internetowy Aplikacja mobilna Osobiście, telefon,
faks, e-mail
1.

Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych, ETF i produktów strukturyzowanych.
Prowizja w danym miesiącu uzależniona jest od wartości obrotów realizowanych na Rachunku Klienta w poprzednich miesiącach.
Do weryfikacji stawki prowizji DM wybiera wyższą średnią miesięczną wartość obrotu z:
-poprzednich trzech miesięcy kalendarzowych, lub
-poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wartość obrotów:

  0,00 zł - 30 000,00 zł 0,375%
min. 5,90 zł
0,375%
min. 5,90 zł
1,19 %
min. 5,90 zł
  30 000,01 zł - 100 000,00 zł 0,370%
min. 5,90 zł
0,370%
min. 5,90 zł
0.99 %
min. 5,90 zł
  100 000,01 zł - 300 000,00 zł 0,360%
min. 5,90 zł
0,360%
min. 5,90 zł
0,79 %
min. 5,90 zł
  300 000,01 zł - 1 000 000,00 zł 0,350%
min. 5,90 zł
0,350%
min. 5,90 zł
0,59 %
min. 5,90 zł
  1 000 000,01 zł - 3 000 000,00 zł 0,290%
min. 5,90 zł
0,290%
min. 5,90 zł
0,39 %
min. 5,90 zł
  od 3 000 000,01 zł 0,250%
min. 5,90 zł
0,250%
min. 5,90 zł
0,29 %
min. 5,90 zł
 

UWAGI: Prowizja naliczana jest od sumy wartości transakcji zawartych na podstawie jednego zlecenia Klienta.

2. Wykonywanie zleceń dotyczących obligacji. 0,10% min. 5,90 zł 0,30% min. 5,90 zł
3.

Wykonywanie zleceń dotyczących kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje i kursy walut. Prowizja w danym miesiącu uzależniona jest od wielkości obrotu (w sztukach) realizowanego na Rachunku Klienta w poprzednich miesiącach.
Do weryfikacji stawki prowizji DM wybiera wyższą średnią miesięczną wielkość obrotów z:
-poprzednich trzech miesięcy kalendarzowych, lub
-poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wielkość obrotu:

  0 - 100 sztuk 9,90 zł 9,90 zł 12,90 zł
  101 - 300 sztuk 8,90 zł 8,90 zł 11,90 zł
  od 301 sztuk 7,90 zł 7,90 zł 10,90 zł
4. Wykonywanie zleceń dotyczących kontraktów terminowych na akcje. 2,90 zł
od jednego kontraktu
4,90 zł
od jednego kontraktu
5. Wykonywanie zleceń dotyczących kontraktów terminowych na kursy walut. 0,30 zł
od jednego kontraktu
0,50 zł
od jednego kontraktu
6. Wykonywanie zleceń dotyczących jednostek indeksowych. 0,40% min. 5,90 zł 0,90% min. 5,90 zł
7. Wykonywanie jednostek indeksowych (opłata
za czynność).
5 zł 10 zł
8. Wykonywanie zleceń dotyczących opcji. 2,0% wartości transakcji, jednak
nie mniej niż 2 zł
od jednej opcji
i nie więcej niż
9 zł od jednej opcji
2,0% wartości transakcji, jednak
nie mniej niż 2 zł
od jednej opcji
i nie więcej niż
13 zł od jednej opcji
9. Wykonanie warrantów w przypadku rozliczenia pieniężnego. 0,25% wartości wykonywanych warrantów min. 10 zł
10. Wygaśnięcie kontraktu terminowego:
  a. na akcje, 10 zł
od jednego kontraktu
  b. na kursy walut, 1 zł
od jednego kontraktu
  c. pozostałe. 10 zł
od jednego kontraktu
11. Transfer pozycji derywatów (od każdego instrumentu finansowego). 10 zł
12. Wykonanie opcji. 5 zł od jednej opcji
13. Zlecenie do dyspozycji maklera (DDM). Prowizja ustalona każdorazowo przy złożeniu zlecenia, jednak nie wyższa niż 200%, wynikającej z wartości zlecenia lub liczby instrumentów finansowych określonych w innych punktach Taryfy prowizji i opłat.
14. Day trading na rynku akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów inwestycyjnych, ETF i produktów strukturyzowanych. 0,25% wartości transakcji odwrotnej
min. 5,90 zł.
Prowizja naliczana jest wg podstawowej stawki ustalonej przy składaniu zlecenie bez uwzględnienia day tradingu. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje
w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek inwestycyjny Klienta.
15. Day trading na rynku kontraktów terminowych z wyłączeniem kontraktów terminowych na akcje
i kursy walut.
5,90 zł od transakcji odwrotnych.
Prowizja naliczana jest wg postawowej stawki ustalonej przy składaniu zlecenia bez uwzględnienia day tradingu. Zwrot nadpłaconej części prowizji następuje
w dniu zawarcia transakcji odwrotnej
na rachunek inwestycyjny Klienta.
16. Wykonywanie zleceń dotyczących instrumentów finansowych nominowanych w walutach obcych (dotyczy rynku polskiego). Prowizja negocjowana nie wyższa niż wynika odpowiednio z punktów 1-15.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE