zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferty rynkowe > Listy zastawne

LISTY ZASTAWNE

Program hipotecznych Listów Zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A.

W dniu 6 września 2010 roku został opublikowany prospekt emisyjny Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela Pekao Banku Hipotecznego S.A. W ramach Programu Listy Zastawne
są emitowane w seriach o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych. Szczegóły emisji poszczególnych serii Listów Zastawnych określone są w Suplementach do Prospektu Emisyjnego.

Oferującym jest Dom Maklerski Pekao.

Terminy i miejsca przyjmowania zapisów na Listy Zastawne są ustalane odrębnie dla każdej serii
i podawane do publicznej wiadomości w Suplemencie dotyczącym danej serii Listów Zastawnych.

Podstawowe informacje o Ofercie:

  • Listy Zastawne mogą być nabywane przez Zaproszonych Inwestorów tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zarówno rezydentów jak i nierezydentów w rozumieniu Prawa Dewizowego, które zaproszono do budowy Księgi Popytu i/lub złożenia zapisu na Listy Zastawne na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi
    w Prospekcie emisyjnym,
  • Wartość nominalna Listu Zastawnego wynosi 1.000 PLN lub 1.000 EUR lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji Listu Zastawnego danej serii,
  • Liczba Listów Zastawnych, na jaką Zaproszony Inwestor może złożyć zapis, powinna być równa liczbie listów Zastawnych wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu,
  • Liczba Listów Zastawnych oferowanych w ramach danej serii jest wskazana w Suplemencie dotyczącym tej serii Listów Zastawnych, z zastrzeżeniem że wartość nominalna pojedynczej serii Listów Zastawnych w ramach Programu listów Zastawnych nie może być niższa niż 10.000.000 PLN lub równowartość tej kwoty w EUR.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE