zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Edukacja > Analiza portfelowa

ANALIZA PORTFELOWA

Analiza portfolio jest bardzo istotnym, o ile nie najistotniejszym, elementem strategii inwestycyjnej. Dzięki tejże analizie możemy wyeliminować znaczną część ryzyka towarzyszącego akcjom. Ryzyko związane z posiadaniem akcji możemy podzielić na:

  • specyficzne - ryzyko dywersyfikowalne, jest ono związane z charakterystyką danej spółki i oddziałuje na konkretną spółkę i
  • ryzyko systematyczne – ryzyko niedywersyfikowalne, które wpływa na wszystkie spółki jednocześnie i nie możemy go wyeliminować. Łączenie akcji w portfel powoduje, że ryzyka specyficzne poszczególnych akcji znoszą się wzajemnie pozostawiając inwestorowi jedynie ryzyko systematyczne.

Zgodnie z teorią ekonomii inwestor nie może być wynagradzany za ponoszenie ryzyka, którego może się pozbyć poprzez dywersyfikację, nie ma więc przesłanek do trzymania tylko jednego waloru. Inwestor powinien tworzyć portfel akcji zawierający minimum kilka walorów (przyjmuje się, że portfel ok. 10 walorów dobrze „rozprasza” ryzyko specyficzne) lub nabyć jednostki funduszy inwestycyjnych, których zarządzający sami dobiorą ilość spółek i ich wagi w zarządzanym portfelu.

Do rozwoju analizy portfelowej duży wkład wniosła praca amerykańskiego noblisty H. Markowitza z 1952r. W analizie tej rozważane są dwie główne charakterystyki inwestycji: oczekiwana stopa zwrotu (średnia stopa zwrotu) oraz ryzyko (mierzone odchyleniem standardowym). Markowitz zauważył, że ryzyko dwóch walorów połączonych w portfel może być mniejsze niż ryzyko każdego z tych walorów oddzielnie a zarazem stopa zwrotu z portfela większa niż stopa zwrotu z waloru o najmniejszym ryzyku. Takie zjawisko wynika z tego, że stopy zwrotu z poszczególnych walorów mogą podążać w różnych kierunkach, a więc korelacja stóp zwrotu może być ujemna bądź bliska zeru. Prosta analiza ekonomiczna może ułatwić dobór spółek wchodzących w skład portfela, przykładem może być zakup akcji spółek z sektora zbrojeniowego i branży turystycznej. Jeżeli za granicą pojawi się konflikt zbrojny przychody firmy eksportującej broń wzrosną natomiast firma turystyczna zanotuje spadek przychodów. Mając obie spółki w portfelu osiągniemy pewną stopę zwrotu przy mniejszym ryzyku. Analitycy mogą dobrać udziały spółek w portfelu tak, aby osiągnąć zakładaną stopę zwrotu. Jednakże bazują oni na danych historycznych co jest pewnym obciążeniem tego podejścia. Analiza portfelowa w wykonaniu drobnego inwestora może polegać na zakupie jednostek funduszy inwestycyjnych, które wykazują znaczną korelację z pewnym dobrze zdywersyfikowanym portfelem (najczęściej zbliżonym do składu Wig). Niesie to ze sobą koszty w postaci opłaty za zarządzanie (ok. 4% rocznie w przypadku funduszy akcyjnych) oraz opłaty dystrybucyjnej (w przypadku niektórych funduszy) jednak niektóre fundusze mogą przynieść, przy podobnym poziomie ryzyka, stopy zwrotu większe niż indeks Wig. Inwestorzy mniej skłonni do ryzyka mogą budować portfel złożony tylko w części z jednostek funduszy inwestycyjnych a w części z obligacji z dodatkiem innych instrumentów finansowych np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych inwestujących w inne niż akcje i obligacje klasy aktywów.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE