zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Edukacja > Informacja podatkowa za 2018

INFORMACJA PODATKOWA ZA 2018

PIT-8C - Najczęściej Zadawane Pytania:
(informacje zaktualizowane dla rozliczenia za 2018 rok)

Począwszy od 1 stycznia 2004 r. inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli zysk, zobowiązani są do uregulowania podatku od zysków kapitałowych. Stawka podatku wynosi 19%. Po zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od domu maklerskiego formularz PIT-8C, na podstawie którego dokonuje rozliczenia podatku.

W serwisie internetowym Pekao24Makler masz dostęp do podglądu historii podatkowej, która obejmuje szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów osiągniętych od transakcji zawartych w danym roku podatkowym. Opcja "Informacja podatkowa" dostępna jest w zakładce "Rachunek pieniężny".

Zasady wystawiania informacji PIT-8C - Więcej informacji

Kto otrzymuje PIT-8C

 • PIT-8C otrzyma każdy Klient, który dokonał w 2017 roku jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej;

Uwaga! PIT-8C nie jest wystawiany w przypadku uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu.

 • Klient otrzyma PIT-8C zarówno w przypadku osiągnięcia dochodu, jak i poniesienia straty;
 • Klient otrzyma PIT-8C także w przypadku, gdy różnica między przychodem a kosztem jest zerowa; liczy się fakt uzyskania przychodu.
Jeden właściciel - jeden PIT-8C do wszystkich rachunków

 • PIT-8C sporządzany jest wspólnie dla wszystkich rachunków prowadzonych przez DM dla Klienta.
Współposiadacze

 • PIT-8C do rachunków wspólnych sporządzany jest odrębnie dla każdego współposiadacza w części proporcjonalnej do liczby posiadaczy;
 • nie ma możliwości wykonania jednego wspólnego PIT z udziałem 100% tylko dla wskazanego współposiadacza;
 • dochód z rachunku wspólnego wyliczany jest zbiorczo ze wszystkich operacji na aktywach rachunku, podział następuje na finalnym dochodzie.
Brak sprzedaży

 • w przypadku nie dokonania sprzedaży opodatkowanej, PIT-8C nie jest wystawiany;
 • jeżeli Klient ponosi tylko koszty związane z utrzymaniem rachunku (koszty dodatkowe) nie otrzyma PIT-8C;
 • koszty dodatkowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, ani też nie są stratą. Brak przychodu - brak kosztów.
Opodatkowanie nierezydentów

 • zrównanie rezydentów z nierezydentami;
 • wszyscy otrzymają PIT-8C zarówno rezydenci jak i nierezydenci; 

Uwaga!
Wszystkie PIT-y 8C nierezydentów zostaną skierowane do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Termin zapłaty podatku, PIT-38

 • podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyliczany jest samodzielnie przez podatnika (Klienta);
 • PIT-8C zawiera informacje, na podstawie których podatnik sporządza PIT-38;
Transfer instrumentów finansowych

 • transfer do innego domu maklerskiego - jest operacją nie mającą wpływu na podatek;
 • Dom Maklerski otrzymuje dane o cenie, dacie i sposobie nabycia transferowanych instrumentów finansowych;
 • transfer z innego domu maklerskiego do DM - na podstawie informacji otrzymanej od domu maklerskiego dokonującego transferu przenoszona jest cena, data oraz sposób nabycia instrumentów finansowych.
Przychody opodatkowane bez względu na datę nabycia

 • Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r, o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z poźn.zm) oraz akcji nabywanych w tzw. ofertach zamkniętych (dla pracowników i członków organów spółek).
 • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze darowizny (cena nabycia zawsze wynosi 0).
 • Sprzedaż instrumentów finansowych objętych w drodze spadku (data nabycia to data zapisania na rachunku spadkobiercy a cena nabycia stanowi równowartość wydatków poniesionych przez spadkodawcę, z wyjątkiem instrumentów finansowych stanowiących majątek wspólny małżonków, dla których zachowujemy datę nabycia na współwłasność przed śmiercią współmałżonka).
Dochody zwolnione z podatku

art. 19 ust 1 nowelizacji updf z 12 listopada 2003 (Dz. U. Nr 202 poz. 1956):
 • ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji i innych instrumentów finansowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym;
 • z realizacji nabytych przed tą datą i na takich samych warunkach instrumentów pochodnych;
 • z odpłatnego zbycia obligacji SP (np. dziesięcioletnich), nabytych przed 1 stycznia 2003 r. bez względu na sposób nabycia.
Opłaty za wydanie dokumentów

 • PIT-8C wydawany jest bezpłatnie;
 • wszystkie dokumenty z zasobów bieżących i archiwalnych wydawane Klientowi podlegają opłacie;
 • Klienta obowiązuje Taryfa Prowizji i Opłat.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE